TANEČNÝ ODBOR

Tanec je jednoduché slovo, ktoré v každom z nás vyvoláva prúd tých najčarovnejších emócií za hranicami ľudského chápania.

Hodiny sa v okamihu premenia na minúty, kedy sa to nepoznané a ukrývajúce v nás, stane zrkadlom.

A pri pohľade doň načrieme do hĺbky, ktorá predstavuje naše srdcia.

Tanec je mladosť, mladosť je krása, krása je radosť z mladosti a tanca.

Ako sa prihlásim?

 • Osobne

  Osobne môžete Vaše dieťa prihlásiť v Súkromnej ZUŠ XOANA,
  ul. Jesenského 16 v Prievidzi, v čase úradných hodín:
  pondelok – štvrtok
  Kancelária – 12:00 do 15:00 hod.
  Recepcia školy – od 15:00 do 18:00 hod.

 • Telefonicky

  na čísle 0905 345 253

Vyučovanie

Žiakov prijímame vo veku od 3 do 18 rokov.

Prípravné štúdium prebieha na dvoch úrovniach podľa veku :
3 – 5 roční žiaci – tanečný kurz Xoaňáčik – výučba 1 x týždenne
6 – 7 roční žiaci – prípravné štúdium – výučba 2 x týždenne

I. stupeň základného štúdia

8 – 15 roční žiaci – výučba 2-3 x týždenne

II. stupeň základného štúdia

16 rokov a starší – výučba 2-3 x týždenne

Zábava, tanec, noví priatelia a rozvíjanie tela aj mysle vašich detí.

Zodratých piškót ročne
Žiakov dnes navštevuje našu školu
Rokov skúseností
Tanečných ocenení

VYUČOVACIE PREDMETY

Tanec je vášeň vo všetkých jej podobách.
Ak chcete ovládnuť vášeň tanca, musíte spoznať jeho rôzne podoby.

ĽUDOVÝ TANEC

Označujeme ním druh tanca, na ktorom sa autorsky rozhodujúcim spôsobom podieľali anonymní tvorcovia, ktorí ho formovali, preberali, uchovávali a pretvárali tradovaním z generácie na generáciu. Ľudový tanec je jav synkretický, jeho hlavnými zložkami sú pohyb, hudba a pieseň, vedľajšími rôzne obsahové a výtvarné zložky, ktoré ho spájajú s ďalšími prejavmi ľudovej kultúry (obyčajami, etiketou, hrami, ľudovým divadlom, odevom a podobne). V tomto predmete deti získavajú tanečné zručnosti z rôznych folklórnych oblastí Slovenska. Ľudové tance sa vyskytujú, respektíve vyskytovali na celom území Slovenska. Niektoré typy tanca sú rozšírené všeobecne, u iných sa výskyt viaže na konkrétnu väčšiu či menšiu oblasť, lokalitu, sociálnu, či vekovú skupinu alebo etnikum.

DŽEZOVÝ TANEC

Je v zásade mestský ľudový tanec, ktorý sa vytvoril historickým vývinom v USA. Vznikol na základe afroamerických tancov, ktoré sa vývojom obohacovali a prelínali s európskymi tancami. Charakteristické znaky džezového tanca (polycentrika, polyrytmika, centrifugálnosť, spätosť s hudbou, improvizácia, individuálny pohybový štýl) sa kryjú s charakteristikami afroamerického tanca, ktorý je jadrom džezového tanca. Na jeho vývoj neskôr vplývali iné tanečné techniky (klasický tanec, americký moderný tanec, nemecký výrazový tanec, tance ďalekého východu) a mnohí významní pedagógovia a choreografi (Jack Cole, Jerome Robins, Pearl Primus, Alvin Ailey, Gus Giordano, Luigi, Matt Mattox).
Džezový tanec sa v súčasnosti využíva v choreografiách muzikálov a vyučuje sa na rôznych stupňoch umeleckých škôl a v tanečných skupinách. Jeho technika a systém výučby je vypracovaný a zapísaný viacerými autormi.

KLASICKÝ TANEC

Tvorí základ, na ktorého tradícii, metodickosti a systematickosti boli vychované už desiatky generácií tanečníkov. Štruktúra lekcií je rozdelená na dve časti: cvičenia pri tyči a cvičenia na voľnosti v priestore. Klasický tanec prepracúva k dokonalosti prácu dolných i horných končatín tak, aby boli schopné interpretácie v rôznych kvalitách. Dolné končatiny sa stávajú ľahké, rýchle, no najmä živé, schopné vyjadrovať melodickú a rytmickú štruktúru hudby. Horné končatiny spolu s trupom plastické, vznešené a elegantné. Základnými cvikmi a jednoduchými tanečnými kombináciami rozvíja fyzické dispozície, správne držanie tela a estetický prejav žiaka. Prispieva k lepšiemu zvládnutiu techniky moderného a ľudového tanca. V choreografiách žiaci využívajú aj inštrumentálne zručnosti získané v hudobnej príprave.

XOAŇÁČIK – TANEČNÁ PRÍPRAVA

Tanečná príprava v prípravnom štúdiu má za úlohu hravým spôsobom vyučovania udržiavať záujem dieťaťa o tanec a rozvíjať jeho fantáziu. Deti sa zoznamujú hravou a zábavnou formou s novým prostredím, kolektívom a učiteľkou. Získané vedomosti sú zhrnuté v choreografiách, adekvátnych detskému veku, s ktorými deti vystupujú v rámci tanečnej praxe.

TANEČNÁ PRAX

V rámci predmetu tanečná prax sa každý školský rok pripravujú umelecké choreografie rôznych tanečných štýlov, pre ktoré sa žiaci spolu s choreografmi rozhodnú. Cieľom nášho Tanečného odboru je vychovávať univerzálnych tanečníkov. Choreografie sú preto fúziou povinných predmetov (džezový alebo klasický tanec) a iných novodobých štýlov (MTV style, Hip-Hop, Latinsko-americký tanec a iné…). Naši žiaci pravidelne reprezentujú SZUŠ XOANA na rôznych vystúpeniach, spoločenských a kultúrnych podujatiach, festivaloch, celoslovenských i medzinárodných súťažiach.

Rozšírené štúdium tanca

Baletná akadémia

pre deti od 5 rokov, v rámci ktorej budú mať deti hlavným predmetom Klasický tanec. Deti sa naučia základy tanečného pohybu, gymnastiky a baletu. Postupne prejdu k náročnejším baletným cvičeniam, variáciám, k vytvoreniu baletnej choreografie, a až k tancu na špičkách. Rýchlosť posunu detí je závislé od veku i telesných dispozícií.

Ukážka:  |  Pozrieť video

 

Baletnú akadémiu vedie Mgr. Art. Alena Výskoková

Kontakt: +421 905 244 573

E-mail: alenavyskokova@gmail.com

Web:  http://www.vyskok.sk/tanec.html

 

 

Klub spoločenského tanca pre deti,

v rámci ktorého budú mať deti hlavným predmetom Spoločenský tanec. Základom bude tanec párový. V prípade menšieho počtu párov i individuálny – sólo tanec. Je výhodou prihlásiť deti v páre, nie je to ale podmienkou. Deti sa môžu prihlasovať do:

1. úroveň – vo veku 7-10 rokov

2. úroveň – vo veku 10-13 rokov

 

Klub spoločenského tanca vedie Bc. Peter Tužinský

Kontakt: +421 907 528 212

E-mail: tanecprievidza@gmail.com

Minitanečná

Tanečná predprípravka pre 1,5 – 3 ročné deti.

Čo všetko zažijú Vaše deti na Minitanečnej?

 • rozvíjajú hrubú motoriku, koordináciu, orientáciu v priestore, spoznávajú svoje telo a jeho pohybové možnosti
 • pohybovú prípravu pre ďalšie štúdium na umeleckej škole
 • socializácia v kolektíve, čím sa uľahčí nástup do predškolských zariadení
 • základy rytmiky cez riekanky a hry s didaktickými pomôckami
 • cvičenia podporujúce správne držanie tela, správne dýchanie
 • fonetické cvičenia, ktoré naučia správnu výslovnosť sykaviek a iných hlások
 • krátke detské tančeky a slovenské detské piesne

Minitanečná prebieha vo forme kurzu za prítomnosti rodičov pod vedením Kataríny Fabianovej, ktorá Vám v prípade zájmu podá bližšie informácie. Kontakt: +421 907 313 228

ČO SI OBLIECŤ NA TRÉNING

DIEVČATÁ

PŠ 1, PŠ 2,
1. a 2. ročník I. stupňa

 • ružový dres
 • svetlo-ružové silónkové pančušky
 • biele mäkké cvičky
 • vlasy zopnuté v drdole biele

DIEVČATÁ

3. – 8. ročník I. stupňa
a 1. – 4. ročník II. stupňa

 • čierny dres/body
 • svetlo-ružové silónkové pančušky
 • čierne mäkké cvičky
 • vlasy zopnuté v drdole biele

CHLAPCI

PŠ 1, PŠ 2,
1. a 2. ročník I. stupňa

 • tričko s krátkym rukávom
 • čierne tepláky
 • biele mäkké cvičky

CHLAPCI

3. – 8. ročník I. stupňa

a 1. – 4. ročník II. stupňa

 • biele tielko bez rukáva
 • čierne tepláky
 • čierne mäkké cvičky

DIEVČATÁ

 • čierny dres/body
 • svetlo-ružové silónkové pančušky
 • čierne cvičky
 • vlasy zapletené do vrkoča

CHLAPCI

 • biele tielko bez rukáva
 • čierne tepláky
 • čierne cvičky

TOPÁNKY

Na tanec si môžeš vybrať z týchto topánok

 • cvičky
 • jazzové topánky (topánky s malým opätkom)
 • sneakersy (jazzové tenisky)

DIEVČATÁ

 • čierne body
 • legíny – farba je na tebe
 • krátke nohavice – farbu si vyber sama

CHLAPCI

 • tričko – farba je na tebe
 • čierne tepláky

TANEC VYUČUJÚ

U nás, v Súkromnej ZUŠ XOANA, nájdete len profesionálnych tanečníkov. Každý z nás odovzdal srdce inému žánru a všetko, čo vieme teraz odovzdáme vám a vašim deťom.

NAPÍŠTE NÁM

Máte otázky?

Chcete sa k nám pridať?

Chceli by ste k nám prihlásiť svoje dieťa?

Naváhajte a napíšte nám, čo máte na srdci.

Meno (povinné)

Email (povinné)

Telefónne číslo

Predmet

Správa