Prihlášku pre štúdium v Súkromnej ZUŠ XOANA získate a môžete vyplniť u triedneho učiteľa alebo  na recepcii v priestoroch SZUŠ XOANA.