LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR

Sadnite si so mnou na mračno, letím do krajiny ZÁZRAČNO…
DIVADLO, farebný svet, kde aj masky môžu byť úprimné. Umenie, ktoré vonia človečinou.

Ako sa prihlásim?

 • Osobne

  Osobne môžete Vaše dieťa prihlásiť v Súkromnej ZUŠ XOANA,
  ul. Jesenského 16 v Prievidzi, v čase úradných hodín:
  pondelok – štvrtok
  Kancelária – 12:00 do 15:00 hod.
  Recepcia školy – od 15:00 do 18:00 hod.

 • Telefonicky

  na čísle 0905 345 253

Vyučovanie

Literárno-dramatický odbor je odborom, ktorý obsahuje divadelné, pohybové, rečové a textové tvorivé činnosti, moderovanie a dabing.
Harmonicky rozvíja fantáziu, tvorivosť a osobnosť žiaka.  Pomáha mu vyrovnávať sa vždy s novými situáciami, ktoré prináša hra, škola, práca a život.
Tento odbor pripravuje budúcich hercov, režisérov, moderátorov, vzdelaných divákov a milovníkov divadelného umenia.
Naši žiaci sú súčasťou detského divadla Zicherka, ktoré každý školský rok pripravuje divadelnú hru, alebo muzikál.
Do Literárno-dramatického odboru prijímame deti vo veku od 6 rokov.

POVINNÉ VYUČOVACIE PREDMETY

V rámci tohto predmetu sa každý školský rok pripravujú projekty a rôzne inscenácie. Tými sa žiaci pravidelne prezentujú na rôznych vystúpeniach, spoločenských a kultúrnych podujatiach, festivaloch a súťažiach.

Privoniavame k práci v nahrávacích štúdiách, pocitu za mikrofónom, pred kamerou a na doskách, ktoré “znamenajú svet”.

Prípravná dramatická výchova (Prípravné štúdium)

Dramatická príprava (1. a 2. ročník I. stupeň)

Dramatika a slovesnosť (3. – 8. ročník I. stupeň)

Prednes (všetky ročníky)

Práca v súbore (všetky ročníky)

Stupne štúdia

 

Prípravné štúdium je určené pre deti predškolského a školského veku 5-6 rokov, vyučovanie prebieha 1x týždenne, alebo 2x týždenne.

Štúdium I. stupňa je určené pre deti ZŠ od 7 do 14 rokov, vyučovanie prebieha 1x týždenne, alebo 2x týždenne.

Štúdium II. stupňa je určené pre mládež vo veku od 14 do 18 rokov, vyučovanie prebieha 1x týždenne, alebo 2x týždenne.

 

Za každý absolvovaný ročník umeleckého štúdia dostane žiak vysvedčenie.

 

Po absolvovaní I. a II. stupňa štúdia SZUŠ XOANA dostane Záverečné absolventské vysvedčenie, ktorého platnosť dokladuje, že tento absolvent dosiahol umelecké vzdelanie oficiálne uznané Ministerstvom školstva SR a pre ďalšie umelecké vzdelávanie, alebo profesionálne uplatnenie sa na Slovensku a v krajinách EÚ.

ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA

Umelecká výučba prebieha podľa vopred určeného rozvrhu.
Príchod na vyučovanie: 10 minút pred začatím vyučovacej lekcie.
Deti môžu mať vymeškané maximálne 3 vyučovacie lekcie s ospravedlnením. Pokiaľ majú väčší počet vymeškaných hodín, budú individuálne klasifikované, preskúšaním vymeškaného učiva.

 

Čo si obliecť?

Niečo pohodlné, aby Vám bolo príjemne, aby ste sa mohli gúľať aj po zemi (napr. tepláky, tričko, mikinu, hrubé ponožky, alebo cvičky).

LITERÁRNO – DRAMATICKÝ ODBOR VYUČUJÚ

literárno-dramatický odbor

literárno - dramatický odbor

NAPÍŠTE NÁM

Máte otázky?

Chcete sa k nám pridať?

Chceli by ste k nám prihlásiť svoje dieťa?

Naváhajte a napíšte nám, čo máte na srdci.

Meno (povinné)

Email (povinné)

Telefónne číslo

Predmet

Správa