Súkromná základná umelecká škola XOANA
Jesenského 16
971 01  Prievidza

Identifikačné údaje:
IČO: 37 917 587
DIČ: 20 21 826 928

Telefón
Kancelária: +421 905 522 632
(po – štv / 12:00 – 15:00 hod.)
Recepcia:   +421 905 345 253
(po – štv / 15:00 – 18:00 hod.)

E-mail – škola
xoana.skola@gmail.com

E-mail – riaditeľ
xoana.riaditel@gmail.com

Web
www.xoana.sk

Kontakty na vyučujúcich: