HUDOBNÝ ODBOR

Hudba je spojením čarovného sveta zvukov a umeleckej fantázie.

Nech sa páči, vstúpte.

Ako sa prihlásim?

 • Osobne

  Osobne môžete Vaše dieťa prihlásiť v Súkromnej ZUŠ XOANA,
  ul. Jesenského 16 v Prievidzi, v čase úradných hodín:
  pondelok – štvrtok
  Kancelária – 12:00 do 15:00 hod.
  Recepcia školy – od 15:00 do 18:00 hod.

 • Telefonicky

  na čísle 0905 345 253

Vyučovanie

Hudba – Hudobný odbor je fúziou individuálneho vyučovania (hra na nástroji, spev, tvorba) a kolektívnych aktivít (predmety hudobná náuka, komorná a súborová hra, hra v orchestri, komorný a zborový spev, hudobno-dramatické projekty).
Vychováva prostredníctvom hudby deti v prípravnom štúdiu, žiakov v primárnom a nižšom sekundárnom umeleckom vzdelávaní a v II. stupni základného štúdia ako i dospelých. Tiež pripravuje žiakov na štúdium na konzervatóriách, na vysokoškolské štúdium hudby na učiteľských fakultách a na vysokých školách umeleckého zamerania.
Deti prijímame od 5 rokov do triedy Muzikál
( základy spevu, tanca a divadla).
Od 5 rokov tiež vyučujeme v rámci Hudobného odboru
Spev moderný a klasický.
Od 6 rokov vyučujeme Hru na klavír a akordeón.

ČO SA U NÁS MÔŽETE NAUČIŤ

Výučba spevu pod vedením Zuzany Mendelovej, Dis. art. a Patrície Schwarz, Dis. art.

KLASICKÝ SPEV

MUZIKÁL

MODERNÝ SPEV

Výučba hry na akordeón, hudobnú náuku – klavír pod vedením Lukáša Zubaja, Mgr. art.

AKORDEÓN

KLAVÍR

Cieľom výuky je rozvoj nadania žiakov v speve a hre na hudobné nástroje.

Žiaci získavajú  hudobno-teoretické vedomosti, počúvajú diela hudobných skladateľov.

Orientujú sa vo svete hudobného umenia a učia sa  rozlišovať hodnoty v hudbe rôznych štýlov a žánrov.

Vo vyšších ročníkoch si osvojujú pohybové procesy v senzorickej a motorickej zručnosti  pri hre na vybranom hudobnom nástroji.

Vlastnou tvorivou činnosťou prejavujú kreatívne myslenie, cítenie a záujem o hudbu.

 

HUDOBNÚ VYUČUJÚ

U nás, v Súkromnej ZUŠ XOANA, nájdete len profesionálnych umelcov a pedagógov. Každý z nás odovzdal srdce inému nástroju a všetko čo vieme, teraz odovzdáme našim žiakom.

NAPÍŠTE NÁM

Máte otázky?

Chcete sa k nám pridať?

Chceli by ste k nám prihlásiť svoje dieťa?

Naváhajte a napíšte nám, čo máte na srdci.

Meno (povinné)

Email (povinné)

Telefónne číslo

Predmet

Správa