Výskoková Alena, Mgr. art.

tanec

Špecializácia

Tanečná príprava a prax, Klasický a Ľudový tanec

Úspechy

  • Cena Literárneho fondu za stvárnenie hlavnej postavy Gisselle v balete Gisselle,
  • Cena Literárneho fondu za Stvárnenie hlavnej postavy Júlie z baletu Rómeo a Júlia.

Vzdelanie

  • absolventka 8-ročného konzervatoria v Bratislave,
  • absolventka VŠMU Bratislava – odbor pedagogika klasického tanca.

Umelecká prax

  • súbor Jany Kurovej v Prahe
  • SND Bratislava – členka baletu a neskôr sólistka baletu

Pôsobenie v umeleckých školách

  • SZUŠ XOANA

Kontakt

Telefón:

0905244573

Email:

alenavyskokova@gmail.com